Gebruiksvoorwaarden en credits

Lesmateriaal
Voor onze bundels en de aanvullende bestanden op deze website geldt dat niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting De Vro(uwe)lijke Economen. Deze schriftelijke toestemming is niet vereist voor het vermenigvuldigen van de opdrachten indien dat geschiedt ten behoeve van het gebruik in de klas op uw eigen school.

Beeldmateriaal
DVE gebruikt zowel eigen beeldmateriaal als beeldmateriaal van derden. In het laatste geval respecteren wij alle rechten van de maker(s). Wij zullen dan ook alleen materiaal opnemen als de maker hiervoor toestemming verleent, bijvoorbeeld in de vorm van een Creative Commons licentie. Indien u desondanks van mening bent dat wij uw beeldmateriaal ten onrechte gebruiken kunt u contact opnemen via het contactformulier.

English
For any questions about licensed or unlicensed use of materials on this website or license infringement issues please fill out our contact form.